Pravidla a podmínky

1. Obecné souvislosti.

Na transakce prováděné prostřednictvím této webové stránky, dále také „ Thorben store.cl“, se vztahují tyto podmínky a aktuální chilské právní předpisy, zejména zákon č. 19 496 o ochraně práv spotřebitele a zákon č. 19 628 o ochraně soukromého života. Je nutné zakoupit v Thorben store.cl přijetí níže popsaných podmínek.

Tento dokument bude považován za nedílnou součást těch aktů a smluv, které jsou prováděny prostřednictvím Thorben store.cl mezi jeho uživateli a Grupo Beca SpA., Rol Único Tributario Nº 76.064.657-1, se sídlem Lo Fontecilla N. 101 , 5. patro, kancelář 504, budova Lo Fontecilla, čtvrť Las Condes, Santiago de Chile.

2. Registrace zákazníka a bezpečnostní klíč.

Přístup na web je omezen na oprávněné uživatele před jejich předplatným služby. Pro přístup k určitým službám je nutná registrace uživatele v Thorben store.cl. Povinností uživatele je chránit své údaje a přístupové kódy, protože jsou určeny výhradně pro jejich majitele, a reagovat tak na porušení povinností v oblasti důvěrnosti a ochrany osobních údajů obsažených na těchto stránkách.

Chcete-li nakupovat v Thorben store.cl, jsou níže popsány způsoby dříve registrovaného klienta nebo dříve neregistrovaného klienta:

a) Dříve registrovaný zákazník: Zákazník může provést nákup v Thorben store.cl pomocí svého e-mailu a tajného hesla, pro které musí zaregistrovat své základní údaje na Thorben store.cl, kde mu bude poskytnuto tajné heslo, že bude požadováno v době nákupu. Údaje poskytnuté klientem budou považovány za spolehlivé a klient bude odpovědný za jejich aktualizaci. S nimi bude zacházeno důvěrně a budou použity výhradně ke zpracování nákupu a odeslání.

Tajný klíč umožňuje nákup produktů, takže za jeho správu bude odpovědný klient.

b) Klient NENÍ Dříve registrován: Klient bude moci provést nákup v Thorben store.cl, aniž by se musel na webu registrovat, zadáním údajů potřebných k uskutečnění prodeje. Na tyto informace se budou vztahovat zásady ochrany osobních údajů a ochrany údajů obsažené v článku 15 těchto podmínek.

Poskytování informací a nákup prostřednictvím této modality v Thorben store.cl vyžaduje znalost a přijetí Podmínek popsaných v tomto dokumentu.

3. Propagace.

Všechny propagační akce obsažené v Thorben store.cl zůstanou v platnosti po dobu jejich příslušného trvání a / nebo dokud nebude k dispozici skladem, informující Grupo Beca, prostřednictvím tohoto webu, počet dostupných produktů, dobu trvání příslušné propagační akce, as jakož i jakékoli další konkrétní informace, které zákazníkům umožňují znát příslušné podmínky pro účast v příslušné akci.

4. Oprávnění k zasílání informací, nabídek a propagačních akcí.

Přijetím Podmínek klient povoluje zasílání všech druhů informací souvisejících s vlastními nabídkami a akcemi Thorben V souladu s článkem 28 B zákona č. 19 496 může klient kdykoli požádat o pozastavení zasílání této korespondence.

5. Přijímané platební prostředky.

Platebním prostředkem, který lze použít k nákupům na stránkách Thorben store.cl, je jakákoli kreditní nebo debetní karta, kterou Transbank obvykle přijímá. Aby tyto karty mohly být přijaty, musí být vydány národními bankami v Chile. Přijímané karty jsou Visa, MasterCard, American Express, Diners Club International a Magna. Aspekty související s provozováním bankovních karet přijímaných na tomto webu podléhají stávající smlouvě mezi klientem a vydávající bankou, aniž by společnost Thorben byla odpovědná za aspekty uvedené v uvedených smlouvách.

Informace týkající se platebních nebo nákupních transakcí nebudou uloženy na adrese thorbenstore.cl.

6. Ceny.

Ceny produktů a služeb zobrazené v Thorben store.cl se vztahují pouze na nákupy provedené v něm a nevztahují se na transakce provedené v jiných Thorben nebo obchodech vlastněných společností Grupo Beca. Podobně platí, že ceny výrobků a služeb, zobrazí se v jiných obchodech Grupo Beça nemusí nutně platit i pro transakce prováděné v Thorben store.cl.

7. Právo na odstoupení.

Zákazník může využít svého práva na odstoupení u nákupu provedeného v našem Thorben store.cl, a to ve lhůtě 10 kalendářních dnů, počítáno od obdržení produktu. Pro vrácení musí být produkt v optimálních podmínkách, v původním, uzavřeném obalu a se všemi jeho částmi.

Chcete-li koordinovat vrácení, musíte zavolat na +56 2 2951 5974 v pracovní době, od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00, nebo poslat e-mail na ecommerce @ thorbenstore.

K uplatnění tohoto práva musí klient předložit nebo odeslat produkt spolu s jakýmkoli dokumentem, který potvrzuje nákup, Thorben sídlem Mackenna N ° 981, serviciotecnico@grupobeca.cl.

Pokud je produkt vrácen poštou, musí být tato částka zaplacena v okamžiku, kdy je produkt obdržen v technické službě. Grupo Beca není odpovědná za žádné náklady na odeslání, které nebyly předem dohodnuty s klientem prostřednictvím e-mailu.

Stejně tak při osobním nebo poštovním vrácení musí být přiložen originální lístek nebo jakýkoli doklad, který prokazuje nákup, a původní prvky obalu musí být obnoveny v dobrém stavu, jako jsou štítky, záruční listy, uživatelské příručky, krabice, ochrana prvky a jeho příslušenství.

8. Zákonná záruka.

V případě, že produkt zakoupený v Thorben store.cl vykazuje vady nebo vady, nemá nahlášené technické vlastnosti nebo byl odeslán poškozený nebo neúplný, bude mít zákazník právo zvolit si do 3 měsíců od přijetí jakékoli z následujících alternativ:

a) bezplatná oprava produktu;

b) výměna nebo změna produktu po jeho vrácení; nebo

c) Vrácení částky zaplacené po vrácení produktu.

K uplatnění tohoto práva musí klient předložit produkt spolu s dokladem o koupi nebo jiným dokladem, který dokazuje jeho získání (doklad o nákupu kreditní kartou, poukaz na elektronický převod, ETC), u kteréhokoli z autorizovaných techniků našich služeb . Seznam technických služeb najdete na www.thorbenstore.cl

V souladu s ustanoveními zákona o ochraně práv spotřebitele se má za to, že došlo k poruše nebo vadě:

a) Pokud výrobky podléhající povinným normám bezpečnosti nebo kvality nesplňují příslušné specifikace;

b) Pokud materiály, části, části, prvky, látky nebo přísady, z nichž se skládá nebo tvoří výrobky, neodpovídají specifikacím, které mají, nebo zmínkám na štítku;

c) Pokud jakýkoli výrobek z důvodu nedostatků ve výrobě, zpracování, materiálech, dílech, kusech, prvcích, látkách, přísadách, struktuře, jakosti nebo hygienických podmínkách není případně vhodný pro použití nebo spotřebu, pro kterou je určen nebo na které dodavatel uvedl ve své reklamě;

d) Pokud se dodavatel a spotřebitel dohodli, že výrobky, které jsou předmětem smlouvy, musí splňovat určité specifikace, a to se nestane;

e) Pokud po prvním uplatnění záruky a poskytnutí odpovídající technické služby zůstanou nedostatky, které činí zboží nevhodným pro použití nebo spotřebu uvedené v písmenu c) výše. Toto právo bude platit pro případ, že dojde k jinému nedostatku, než který byl předmětem technické zkušebny, nebo pokud k němu dojde znovu, do 3 měsíců od převzetí výrobku.

f) má-li předmět smlouvy skryté vady nebo vady, které znemožňují jeho použití, pro které je obvykle určen;

Pro účely toho, co je stanoveno v této části, se bude mít za to, že jediným zbožím je zboží, které bylo prodáno jako celek, i když je složeno z různých jednotek, dílů, dílů nebo modulů, bez ohledu na to, že tyto mohou nebo nemusí poskytovat nástroj v podobě na sobě nezávislé.

V případě vrácení peněz bude provedena částka na účet / kartu, u které byl nákup proveden na thorbenstore.com, a částka bude zahrnovat pouze hodnotu produktu, s výjimkou nákladů na dopravu.

V případě vrácení peněz z důvodu nedostatku zásob v Thorben store.com, bude provedena částka na účet / kartu, pomocí které byl proveden nákup, a bude zahrnovat celou zaplacenou částku.

9. Odeslání a doručení produktů.

Zásilky v rámci RM trvají mezi 48 až 72 pracovními hodinami a v případě regionů přibližně 7 pracovních dnů.

Objednávky zadávané přes thorbenstore.com jsou zasílány prostřednictvím následujících společností: PYMEX (pouze RM), Chilexpress, Starken nebo Bluexpress. Zákazník má možnost zvolit si při nákupu nejvhodnější variantu.

Pokud jsou produkty prodávány s odbavením, platí následující podmínky:

Kupující musí zadat platnou adresu na Thorben store.cl, kde může být produkt doručen kdykoli během autorizovaných hodin.

Jakmile je produkt doručen, musí příjemce podepsat příslušného průvodce odesláním a zkontrolovat, zda je produkt v dobrém stavu. Příjem produktu musí provést osoba zákonného věku, která musí podepsat a napsat své jméno a Rut do průvodce odeslání, aby prokázala přijetí produktu.

V případě, že produkt obdrží jiná osoba než majitel objednávky (členové rodiny, domácí poradce, správci, komorník atd.), Musí tato třetí strana podepsat a napsat své jméno a Rut do průvodce expedice k prokázání přijetí produktu.

Expedice a dodávka produktů zakoupených v Thorben store.cl se provádí prostřednictvím způsobu dodání domů.

Zvláštní opatření pro doručování domů

Expediční služba nezohledňuje demontáž dveří nebo oken ani použití lan nebo jiných prvků ke zvedání produktů do vyšších pater. Přepravní personál navíc není vyškolen k instalaci nebo zásahu do produktů.

Expediční služba nezohledňuje montáž nebo instalaci produktů.

Pracovníci expedice nesmějí přijímat tipy ani žádat o nářadí k provedení expedice produktu.

Je nezbytné, aby před potvrzením nákupu zákazník zkontroloval rozměry produktu a místo, kde bude nainstalován.

Náklady na dopravu

Přepravní náklady budou záviset na velikosti produktu, regionu, města nebo obce určení a místě původu produktu. Náklady jsou informovány v procesu nákupu před zaplacením.

10. Náklady na stažení produktu.

V případě, že klient požádá o stažení produktu z důvodu pokání za nákup, uhradí náklady na výběr klient a náklady na původní odeslání nebudou vráceny.

11. Ochrana soukromí a údajů. Zásady ochrany osobních údajů

Thorben store.cl může požadovat od uživatelů nebo zákazníků informace týkající se jejich jména, e-mailové adresy, telefonního čísla a občanského průkazu. Zaručujeme, že s těmito údaji nebude nakládat žádná společnost, která nepatří do skupiny Grupo Beca, a bude s nimi zacházeno důvěrně v souladu s ustanoveními aktuálních právních předpisů a výhradně k zpracování nákupu, odeslání a případně k přepravě. reklama na nabídky a propagační akce.

Klient registrovaný v Thorben store.cl bude mít právo požadovat informace o svých registrovaných osobních údajích a nařídit opravu, eliminaci a / nebo zrušení těchto údajů, pokud to bude považovat za vhodné, v souladu se zákonem č. 19 628. Pro uplatnění těchto práv může zákazník zavolat na telefonní číslo +56 2 2951 5974 od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00 nebo zaslat e-mail na ecommerce@thorbenstore.cl.

12. Thorben store.cl.

Grupo Beca si vyhrazuje právo upravit jakákoli data nebo informace obsažené na www.thorbenstore.cl, jakož i pozastavit jeho provoz zcela nebo zčásti.

Jakákoli úprava informací obsažených na této webové stránce, jakož i případné pozastavení jejího provozu nebudou mít v žádném případě vliv na práva získaná spotřebiteli.

13. Platnost podmínek.

Podmínky vstoupí v platnost dnem jejich protokolizace a zůstanou v platnosti, dokud nebudou upraveny jiným nástrojem, který bude řádně informován v Thorben store.cl a protokolován.

Jakákoli změna podmínek nebude mít v žádném případě vliv na práva získaná spotřebiteli.

Grupo Beca SPA a Thorben store.cl zastupuje pan Pablo Espinosa, všichni. Registrováno na Avenida Lo Fontecilla 101, Piso 5, Of. 504, Las Condes, Santiago de Chile.

Přílohy

Zóny pokrytí

Metropolitní region

Alto Jahuel / Batuco / Buin / Calera De Tango / Cerrillos / Cerro Navia / Champa

Chicureo / Codigua / Colina / Conchalí / El Bosque / El Monte / El Paico / hlavní nádraží

Nemocnice / Huechuraba / Independencia / Isla De Maipo / La Cisterna / La Dehesa

La Florida / La Granja / La Pintana / La Reina / Lampa / Las Condes / Linderos / Lo Barnechea

Lo Espejo / Lo Prado / Macul / Maipú / Malloco / Melipilla / Nos / Noviciát

Ñuñoa / Padre Hurtado / Paine / Pedro Aguirre Cerda / Peñaflor / Peñalolén

Penco / Pirqué / Providencia / Pudahuel / Puente Alto / Quilicura / Quinta Normal / Recoleta

Renca / Rengo / San Bernardo / San Joaquín / San Miguel / San Pedro De Melipilla

San Ramón / Santiago / Talagante / Vitacura

Region Valparaíso

Algarrobo / Cartagena / Casablanca / Concón / El Belloto / El Quisco / El Tabo / La Calera

La Cruz / La Ligua / Las Cruces / Limache / Llay Llay / Los Andes / Olmué / Puchuncaví / Quillota

Quilpué / Quintero / San Antonio / San Felipe / Santo Domingo / Valparaíso / Villa Alemana

Viña Del Mar / Reñaca

Menu

Settings

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in